Цени и дати

Училиште за македонски јазик за странци - Ананија; Школо по македонски јазик за странци; Летна школо по македонски јазик за странци; Македонски за странци; Македонски како странски; Учи македонски во Скопје; Учи македонски во Македонија; Научи македонски онлајн; Курсеви по македонски за странци за почетно, средно и напреднато ниво
Групни курсеви

час број на часови цени дати
45 минути 90 Прашајте во Училиштето! Кога ќе има група од најмалку 2 до 10 студенти.


Поединечни курсеви

час број на часови цени дати
45 минути по избор Прашајте во Училиштето! По Ваш избор.


Групни забрзани курсеви

час број на часови цени дати
45 минути 90 Прашајте во Училиштето! Кога ќе има група од најмалку 2 до 10 студенти.


Поединечни курсеви

час број на часови цени дати
60 минути по избор Прашајте во Училиштето! По Ваш избор.


Часови за средношколци и основношколци

час број на часови цени дати
45 минути по избор Прашајте во Училиштето! По Ваш избор.


Лектура

големина на страна проред големина на букви цени
А4 нормален 12 Прашајте во Училиштето!


Групни курсеви


Час: 45 минути


Број на часови: 90


Цени:
Прашајте во Училиштето!


Дати:
Кога ќе има група од најмалку 2 до 10 студенти.


Поединечни курсеви


Час: 45 минути


Број на часови: по избор


Цени:
Прашајте во Училиштето!


Дати:
По Ваш избор.


Групни забрзани курсеви


Час: 45 минути


Број на часови: 90


Цени:
Прашајте во Училиштето!


Дати:
Кога ќе има група од најмалку 2 до 10 студенти.


Поединечни курсеви


Час: 60 минути


Број на часови: по избор


Цени:
Прашајте во Училиштето!


Дати:
По Ваш избор.


Часови за средношколци и основношколци


Час: 45 минути


Број на часови: по избор


Цени:
Прашајте во Училиштето!


Дати:
По Ваш избор.


Лектура


големина на страна: А4


проред: нормален


големина на букви: 12


Цени:
Прашајте во Училиштето!