Школски сервиси

Училиште за македонски јазик за странци; Школо по македонски за странци, Летна школа по македонски за странци: Македонски за странци; Македонски како странски. Научи македонски во Македонија; Научи македонски онлајн, Учи македонски во Скопје Интернет

Училиштето за македонски јазик за странци – Ананија нуди безжичен интернет пристап за студентите коишто имаат свои преносни компјутери или паметни телефони.